Söve İmalatı Uygulaması

Söve Profilleri

Özellikle pencere ve kapı kenarlarını süslemek için kullanılan bu profiller söve yada prekast olarak adlandırılmaktadır. Muadil malzemelere göre ucuz ve uygulamasının pratik oluşu tercih edilmelerinin önemli bir sebebini oluşturmaktadır. Birçok modelde ve ölçüde üretiliyor olması BİNA Söve Profillerine 100 ün üzerinde çeşitlilik kazandırmakta kullanıcılara çok fazla seçenek oluşturmaktadır. Çekirdek malzemesinin aynı zamanda bir ısı yalıtım malzemesi olması söve profillerinin ısı köprüsü oluşturmadan BİNA Cephe Kaplamaları ve mantolama ile mükemmel uyum göstermesini sağlamaktadır. Ayrıca isteğe göre üretilebiliyor olması tasarıma esneklik kazandırmakta ve en zor detayların bile çözümünü mümkün kılmaktadır.

Kilit Taşı

Pencere ve kapı üst söve profili ortasında süsleme amacıyla kullanılan dekoratif elemanlara Söve Kilit Taşı denmektedir. Tarihten bugüne birçok yapıda yaygın olarak kullanılmıştır. Eski taş binalarda, kubbelerin ve kemerlerin yapımında kullanım amacı daha farklı ve önemi daha büyüktür. Eski yapılarda kemer inşaasında sistemin en son parçası olması ağırlığıyla sistemi kilitlemesi sebebiyle bu elemanlar kilit taşı olarak adlandırılmıştır. BİNA Söve Ürünleri gurubundan olan Söve Kilit Taşları ise çok daha hafif olup daha ziyade dekoratif bir amaca hizmet etmektedir. Bu söve elemanların muadillerine göre çok daha ekonomik ve pratik olması tercih edilmelerinin önemli bir sebebi olmuştur.

Söve Ayağı

Söve ayağı, pencere ve kapı söve profilleri nin başlangıcı olarak kullanılan ve sövenin üzerine bastığı dekoratif süsleme elemanıdır. Tasarımda çeşitlilik yarattığı için tercih edilmektedir. Çoğu zaman pencere söve tasarımında önce söve ayağı kullanılıp onun üzerine söve profili bindirilir ve söve uygulaması yapılır. Söve sektöründe ilk defa BİNA Yapı söve ayağı uygulamasını geliştirmiş ve tasarımlarında kullanarak sektörün uygulama alanlarını genişletmiştir. İsteğe özel üretimlerle de modelleri çeşitlendirmek mümkündür.

Söve Kapama

Söve kapama, pencere ve kapı söve profillerinin sonunda kullanılan dekoratif sonlandırma elemanlarıdır. Genellikle mermer denizliklerin yada söve denizlik profillerinin altında kullanılırlar. Standart modellerin yanı sıra isteğe özel tasarımlarda yapmak mümkündür.

Kat Silmesi

Bina dış cephesinde kat aralarında kullanılan kabartma şeklindeki süslemedir. Birçok malzeme çeşidi geçmişten bugüne kat silmesi olarak kullanılmıştır. Çekirdek malzemesi EPS olan BİNA Yapı Kat silmeleri çok hafif ve muadil malzemelere göre çok daha ekonomiktir. Hızlı işlenebilmekte çok kolay uygulanabilmektedir.

Denizlik

Pencere alt kısmınıda suyun cepheyi yalamaması için çıkıntılı damlalık detaylı yatay elemanlardır. Ülkemizde daha çok denizlik olarak mermer kullanılmakla birlikte, alüminyum, beton, PVC den olanlarıda mevcuttur. Alternatif olarak kolay işlenmesi, estetik, pratik ve ekonomik olması sebebiyle söve denizlik profilleride kullanılmaktadır. Denizliklerin üst bölgesinde yük taşıma ve dayanıklılığın aranması durumlarında söve denizlik profillerinin üzerine mermer yada alüminyum konması yaygın bir çözümdür.

Köşe Profili

Binaların köşelerinde günümüzde daha ziyade süsleme ve dekorasyon amacıyla kullanılan taşlar ve profiller olarak bilinmektedir. Köşe Elemanları diğer malzemelere göre hafif, pratik ve ekonomiktir. Çok kolay işlenip çok hızlı uygulanır. İşçilikten ve zamandan önemli tasarruf sağlar.

Sütunlar

Sütun elemanları, yapılarda klasik taşıyıcı olarak kullanılan sütunların görünümünde olup daha ziyada dekoratif amaçlı kullanılmaktadır. Demir, ahşap bir taşıyıcı yada sıva ile düzgün yüzey oluşturulamayan betonarme sütunların kaplanmasında da kullanılabilir. Bu durumda sütunların içleri boş ve iki parça üretilir ve yerinde kaplanacak olan elemanı saracak şekilde iki parça birbirlerine yapıştırılır. Aşşağıda görünen standart 3 adet modelin yanı sıra istenilen şekil ve ebattada sütunlar üretilebilmektedir. Sütunlar isteğe göre baş ve ayak kısmına ilave parçalarla alternatif bir çok şekilde kullanılabilir. Çok hafif ve pratik olan bu dekoratif elemanlar muadillerine göre aynı zamanda çok da ekonomiktir. İşçilikten ve zamandan önemli tasarruf sağlarlar. Sütunların içlerinin EPS-strafordan olması sütunun hafİf olmasını, üzerlerinin akrilik BİNA Söve Harcı ile kaplanması ise dış hava koşullarına ve dış darbelere karşı korunmasını sağlamaktadır. İyon başı gibi değişik 3 boyutlu olarak da üretilebilen sütun başları ve sütun ayakları vardır.

Payanda

Payandalar; çatı saçak çıkmaların yada konsol çıkmaların yükünü taşımak için çaprazlama kullanılan elemanlar olarak bilinmektedir. Günümüzde yük taşımak için kullanılabildiği gibi estetik olarak da yapıları süslemek için kullanılabilmektedir. Payandalar eli böğründe olarak da adlandırılmaktadır. Payandaların kullanım amacı daha ziyade binayı süsleme ve yapıya estetik bir görünüm kazandırmaktır. Taşıyıcı amacıyla kullanılan demir, ahşap yada betonarme payandaları kaplayıp daha estetik bir görünüm sağlamak için de kullanılabilmektedirler. Bu durumda payandalar iki parça üretilip içleri kaplanacak malzemenin içine girebilecek şekilde boşaltılır ve yerinde birbirlerine yapıştırılır. Mimari isteklere göre 3 boyutlu olarak birçok şekilde üretilebilirler.

Harpuşta

Genellikle duvar yada çatı parapeti üst kısımlarında kullanılan üzerinde su ve karın birikmemesi için birtarafa yada ortadan iki tarafa eğimli olan, damlalık çıkıntılı elemanlardır. Özellikle bina parapetlerinde çok kullanılırlar. Binalarda ısı yalıtımı nın zorunlu olması, mantolama ve cephe kaplama uygulamalarının giderek yaygınlaşması ile birlikte parapetlerde bir ısı yalıtım malzemesi ile kaplanır olmuştur. Yalıtımlı Dış Cephe Kaplaması ile parapet birleşiminin ağzının açık olması dolayısı ile bu alanlarda kar ve su sızıntısına karşılık, uygun detaydaki bir harpuşta ile kapatılması zorunuluğunu getirmiştir. Harpuşta olarak, Mermer, Taş, CTP (Cam Pakviyeli Polyester), Alüminyum ve Çinko yaygın olarak kullanılmakla birlikte, pratik ve mantolama sistemleri ile bir bütün olması açısından söve harpuştalarında yaygın olarak tercih edilmeye başlanmıştır. Ayrıca BİNA Söve Ürün gurubu olan Harpuştalar muadillerine göre de oldukça ekonomiktir. İstenilen genişlikteki parapete özel ölçüde ve modelde üretilebilmesi her türlü mimari detayın çözülmesine olanak sağlamaktadır.

Fuga Profili

Mantolamada fuga (derz) oluşturmak amacıyla kullanılan profillerdir. Mantolama uygulamalarında fuga iki sebepten dolayı uygulanmaktadır. Birincisi fuga estetik bir görüntü sağladığı için yapılmakta ikincisi özellikle geniş yüzeylerde mantolama uygulamasının dekoratif sıva ve boya aşamasında ek yapmadan bitim sağlanması için zorunluluk olarak tercih edilmektedir. Klasik mantolama uygulamaları için ürettiğimiz BİNA Fuga Profillerinin çekirdek malzemesi bir ısı yalıtım malzemesi olan EPS ve XPS dir.

Fuga kanalının içi akrilik esaslı dış hava koşullarına dayanıklı su geçirimsiz esnek bir söve harcı ile kaplanmıştır. Profillerin fuga kanalında daire, dikdörtgen yada trapez modeller mevcut olup, değişik kalınlık ve derinliklerde üretilebilmektedir. Klasik mantolama sistemlerinde iki şekilde fuga yapılabilmektedir.

İlkinde ısı yalıtım levhaları duvara tamamen en alttan üste kadar boşluk bırakılmadan yapıştırılır, istenilen yerlerden el frezesi yada özel kesim aletleri ile fuga kanalı açılır ve bu kanala PVC, Alüminyum yada Polistrol esaslı fuga profilleri yerleştirilir.

İkincisinde ise ısı yalıtım levhaları ile birlikte istenilen fuga bölgelerine göre üretimimiz olan BİNA Fuga Profilleri eş zamanlı olarak yapıştırılır. BİNA Fuga Profilleri ısı yalıtım levhası kalınlığında seçildiği ve aynı zamanda bir ısı yalıtım malzemesinden üretildiği için herhangibir kesim işlemi gerekmeden ısı yalıtım levhalarının arasına yapıştırılmaktadır. İkinci uygulamanın önemli avantajları mevcuttur. Özellikle yüksek katlardaki mantolama uygulamalarında cephede iskelede elektirikli el aletleri kullanmak zor ve tehlikeli ve işçiliği fazladır. Ayrıca fuga çok kaliteli açılamaya bilmektedir. Oysa ikinci uygulamada herhangi bir açım işlemi gerekmemektedir. Yine ilk uygulamada fuga profili açılan fuga kanalında direk ısı yalıtım levhasının üzerine konmakta ve su yalıtımı sadece profilin kendisine bırakılmaktadır. Çoğu zaman özellikle köşe bölgelerde bu profillerin (Alüminyum, PVC, Polistrol) gönye kesimleri iyi yapılmamakta yada gerekli özen gösterilmemektedir. Çoğu zaman birleşim yerleri gerekli mastik uygulaması yapılmadan boya ile kapatılmakta ve Alüminyum yada PVC profillerin dış hava koşullarında ısı yalıtım malzemesine göre farklı uzama ve kısalma göstermesi ile birleşim yerlerinde sorun oluşmasına ve bu alanlardan dış cephelerin su almasına sebep olmaktadır. Oysa BİNA Fuga Profilleri ısı yalıtım malzemesi ile aynı karakteristik davranışa sahip olduğu için ek yeri problemleri çok daha azdır. BİNA Fuga Profilleri basit el aletleri ile kesilebilmekte özel bir kesiciye ihtiyaç duymamaktadır.

Süsleme Göbekleri

Binalarda süsleme amacıyla kullanılan bir takım kabartma şekil ve elemanlardır. Geşmişin eski binalarında, özellikle Roma ve İspanyol mimarisinde süsleme olarak binaya karakter veren insan, hayvan heykel ve kabartmalarının yaygın olarak kullanıldığını görmekteyiz. Bu elemanlar kullanılan binaya ve yapıya bir karakter yükleyip birtakım hikayeleri de beraberinde anlatmak amacıyla kullanılmış ve mimarın eseriyle bütünleşmesini sağlamıştır. Süsleme Göbekleri ise istenilen şekilde ve ölçüde üretilebildiği için daha ziyade binayı süslemek, binada bir farklılık yaratmak için kullanılmkatadır. Muadil malzemelere göre ekonomik, hafif ve pratik olması tercih edilmelerinin önemli sebepleri arasındadır. Yalıtım malzemesinden imal edilmiş ve son derece hafif olması, klasik mantolama sistemi ve yeni nesil BİNA Cephe Kaplamaları ile birlikte rahatlıkla kullanılabilmesine olanak sağlamaktadır.